Ortaqlıq Strukturu

  31.12.2014

Səhmdarlar

Səhm Sermaye Payı (TL)
Hakan Çağlar % 50 56.500.000
Yusuf Gören % 37.50 42.375.000
Burak Gören %12.50 14.125.000
Toplam
%100
113.000.000